พิธีปล่อยเรือสำรวจ 7 และเรือสำรวจ 8 ลงน้ำ จำนวน 2 ลำ

Last updated: 26 มี.ค. 2563  |  3231 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พิธีปล่อยเรือสำรวจ 7 และเรือสำรวจ 8 ลงน้ำ จำนวน 2 ลำ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดพิธีปล่อยเรือสำรวจ 7 และเรือสำรวจ 8 ลงน้ำ

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคุณอรัชมน รัตนวราหะ ภริยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือสำรวจ 7 และเรือสำรวจ 8 ลงน้ำ โดยมี พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. ผู้บริหารและพนักงาน กทท. แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด จ.สมุทรปราการ สำหรับโครงการจ้างเหมาต่อเรือสำรวจพร้อมอุปกรณ์การสำรวจเรือสำรวจ 7 และเรือสำรวจ 8 (ทดแทน) จำนวน 2 ลำ เพื่อทดแทนเรือสำรวจ 2 และเรือสำรวจ 3 เดิม ที่ทรุดโทรมและเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานานกว่า 50 ปี และมีต้นทุนในการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมค่อนข้างสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการสำรวจหยั่งน้ำและงานการขุดลอก โดยเรือสำรวจลำใหม่ทั้งสองลำนี้ มีเครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจ ปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ เครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียม เครื่องหยั่งน้ำชนิดหลายลำคลื่น (MULTIBEAM) เครื่องประมวลผลข้อมูลสำรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้งานสำรวจหยั่งน้ำและการขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ มีความถูกต้อง แม่นยำ และประหยัดเวลามากขึ้น เรือสินค้าประเภทต่างๆ เดินทางเข้า-ออกร่องน้ำด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย การดำเนินการโครงการต่อเรือสำรวจใหม่นี้ กทท. ถือว่าเป็นการตอบสนองการพัฒนาการให้บริการ ในฐานะองค์กรสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการขนส่งทางน้ำของประเทศ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573 ต่อไป สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของเรือสำรวจ 7 และเรือสำรวจ 8 จะมีความยาวตลอดลำเฉพาะตัวเรือ 19.15 เมตร ความกว้างกลางลำเรือ 5.30 เมตร ความลึกของตัวเรือ 2.70 เมตร ระยะกินน้ำลึกบรรทุก 1.45 เมตร ขนาดน้ำหนักของเรือ 53.42 ตันกรอส ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 12 นอต มีหน้าที่สำรวจความลึก สภาพร่องน้ำ หาข้อมูลทางอุทกวิทยาของร่องน้ำทางเดินเรือ เพื่อจัดทำแผนที่ความลึก (Depth Map) สำหรับใช้ในการเดินเรือ และงานการขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ บริเวณท่าเทียบเรือและแอ่งจอดเรือภายในอาณาบริเวณของท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) รวมถึงท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) เพื่อให้ได้ความลึกตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากเรือสำรวจ 7 และเรือสำรวจ 8 ได้ดำเนินพิธีการปล่อยเรือลงน้ำและขึ้นระวางเรือแล้วเสร็จ จะสามารถปฏิบัติงานได้ภายในเดือนเมษายน 2563 นี้

Powered by MakeWebEasy.com