เรือสำรวจ 7 และ เรือสำรวจ 8 (HYDROGRAPHIC SURVEY VESSEL)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : HULL 186, 187

เรือสำรวจพร้อมอุปกรณ์การสำรวจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

Share

หมวดหมู่ : SHIP BUILDING Survey Vessel

Share

Owners: PORT AUTHORITY OF THAILAND
Designes: DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM
Hull No.: 0186, 0187 '' SURVEY 7,8 '' March 2020
Class: Lloyd's Regiser Singapore Pte. Ltd.
MAIN CHARACTERISTICS 
LENGTH OVERALL
BREADTH OVERALL 
DEPTH AT SIDE 
DRAUGHT MAX 
SPEED 85% MCR. 
FUEL OIL TANK
DAY TANK
FRESH WATER TANK
SEWAGE TANK
DIRTY OIL TANK
OPERATION ENDURANCE
CREWS
SEA STAGE 2
19.15 M.
5.30 M.
2.70 M. 
1.69 M.
12  KNOT
5500 LTR.
2000 LTR.
1600 LTR.
680 LTR.
400 LTR.
1000 NAUTICAL MILE
4 PERSONS

ความเป็นมา 
การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณปี 2561-2562 สำหรับโครงการจัดหาเรือสำรวจ (HYDROGRAPHIC SURVEY VESSEL)พร้อมอุปกรณ์สำรวจ จำนวน 2 ลำ เพื่อทดแทนเรือสำรวจ 2 และ 3 เดิมที่เสื่อมสภาพ และหมดอายุการใช้งาน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานในงานสำรวจหน้าท่าเทียบเรือ แอ่งจอดเรือ ร่องน้ำ ทางเดินเรืออาณาบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพ และ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือและใสใจสิ่งแวดล้อม บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาเมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2561 แบบเรือออกแบบโดย บริษัท DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้ปรับปรุงจากแบบเรือ DAMEN STAN TENDER 1905 ซึ่งเป็นแบบเรือที่ได้ผ่านการต่อใช้งานมาแล้วจำนวนมาก 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อทดแทนของเดิมที่ทรุดโทรมเสื่อมสภาพ และมีต้นทุนในการบำรุงรักษาสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจหน้าท่าเทียบเรือ แอ่งจอดเรือ ร่องน้ำทางเดินเรือเรืออาณาบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพ และ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ 
-เพื่อทดแทนเรือสำรวจ 2 และ 3 เดิมที่เสื่อมสภาพ และหมดอายุการใช้งาน 
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 
-เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือและใสใจสิ่งแวดล้อม
Powered by MakeWebEasy.com